Приглашаем фишинг и спам(почта/соц.сеть/мессенджер) экспертов для переговоров.
Для обращения необходимо написать в обратную связь
Тема: Сотрудничество
Скрыть

Хидра


 • 25/02/2022 в 18:18 ТС   Hucyly (Поддержка)
  97 сделок
  628 лайков
  Уважаемые пользователи, в связи с прекращением поддержки доменов v2 сайт будет открываться по адресам:

 • 25/02/2022 в 23:23 Xifofavi
  XI
  18 сделок
  42 лайк
  Музата на Ленард Коен - Култура - БНР Новини

  Своето място в нея има и фальшивые гръцкият остров Хидра, където се развива действието. Уведомления за нарушения за сигурността на данните. Книгата на Кари Хестамар систему разказва историята на загадъчната красавица, завладяла сърцата на двама необикновени мъже. Дейностите по осигуряване на здравословни и поддельные безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредбата за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

  Право на оттегляне на съгласието по всяко време. Контрагенти В изпълнение на своите дейности "кератон" ООД обработва лични данни на физически и юридически лица за изпълнение на договорите, които сключва. Останалите данни се съхраняват за срок между 2 месеца и 5 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им, както и според вътрешен правилник за организацията и мерките за защита на личните данни. Чуйте повече в звуковия файл. Книгата Сбогом, Мариане, посветена на голямата любов и муза на Ленард Коен излиза точно на 14 февруари.

  При събирането и обработването на личните данни Дружеството се съобразява с основните принципи при обработването им, регламентирани. Снимка: m Споделете. Оборище 131-135, "кератон" ООД. Данните от тях, могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон. 5 на Регламент /ЕС/2016/679 на ЕС (Принципи, свързани с обработването на личните данни като: добросъветна и прозрачна обработка при спазване изискванията на закона и обработване по начин, който гарантира необходимото ниво на сигурност; точност на данните и свеждането им до минимум;.

  Видеонаблюдение В "кератон" ООД се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Изпълнена e с непубликувани писма, снимки и стихотворения на самия Ленард Коен. Промоция на costa Cruises до края на февруари! София,. Достъп до тази информация не се предоставя на трети лица само, освен ако е налице законово основание за получаване на данните или те не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

 • 26/02/2022 в 10:34 Abodeqe
  3 сделок
  53 лайк
  на лични данни и съгласие "кератон" ООД не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните, сключен договор, изрично съгласие или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър. Какво ни прави толкова добри Професионално обслужване от пътуващи специалисти Дългогодишен опит в круизните пътувания Директни договори с круизните компании Оферти за най-новите кораби! Премини към главното съдържание Премини към Навигацията Най-добрите зимни круизи Всички цени са с вече калкулирани отстъпки, ако има промоция и с включени пристанищни такси * Цените са с включени пристанищни такси и с вече калкулирани отстъпки, ако има промоция. Човешки ресурси За целите на управлението на човешки ресурси се обработват лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на дружеството, като събраните данни се използват само за целта и се предоставят на трети лица само. Когато дружеството обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването. Круизни компании. Вероятно заради това тя звучи изключително актуално в днешно време, когато светът е изправен пред нова война, казва издателката ѝ бургаската журналистка Румяна Емануилиду. Управител : Антон Николов). Жалби, сигнали и други искания Жалби, сигнали и други искания във връзка с дейността на "кератон" ООД, следва да бъдат подписани и се подават писмено до адреса на дружеството или по електронен път на посочетаната по -горе електронна поща, което изпращане следва да бъде документирано. Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Горните права може да упражните чрез отправено писмено искане по електронната поща посочена по-горе или по поща на адрес. Във връзка с изпълнението на трудови или служебни правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.
  Тест по биология и здравно образование
 • 26/02/2022 в 17:41 Pomodar
  PO
  6 сделок
  51 лайк
  При обработването на информацията, съдържаща се в жалбите, сигналите и другите искания, изпратени до " кератон" ООД се обработват само лични данни, относими към конкретния случай. Оборище Електронна поща: Интернет страница: Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани лични данни "кератон " ООД събира и обработва лични данни на основания, позволени от българското и европейското законодателство при осъществяване на своята дейност. За контакт с " кератон " ООД : София 1505,. Срокът за отговор е 1 /един/ месец. Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели : - Човешки ресурси - Контрагенти/клиент, доставчик, дистрибутор.н./ - за преддоговорни отношения - видеонаблюдение - жалби, сигнали, запитвания и други искания - уведомления за нарушения.
 • 27/02/2022 в 03:51 Avykobe
  13 сделок
  68 лайк
  Известният изпълнител е посветил на тази своя любов и прекрасната си песен Сбогом, Мариане. Права на физическите лица субекти на данни - Право на достъп/информация; - Право на коригиране на неточни или непълни данни; - Право на изтриване (правото да бъдеш забравен - Право на ограничение на обработването; - Право на преносимост на данните;.